Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Kungl. Vetenskapsakademien fyller 275 år!

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 08:11 CEST

I år firar Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Det firas med en symposieserie på högsta internationella vetenskapliga nivå vid svenska lärosäten. Symposieserien inleds på Kungl. Vetenskapsakademien 2–3 juni 2014 och markerar därmed akademiens stiftande 2 juni 1739.

Det första symposiet heter Protein Structure, Protein Evolution och sätter fokus på frågor om proteinstruktur och dess roll och funktion under evolutionen. Under 2014–2015 planeras symposier vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Protein Structure, Protein Evolution
Ämnesområdet, proteinstruktur och dess roll och funktion under evolutionen, representerar ett delvis nytt molekylärt angreppsätt på biologisk och kemisk evolution, och är av stort vetenskapligt intresse både i Sverige och internationellt. Föreläsarnas ämnen spänner från strukturell biologi, proteinveckning, teoretisk proteinkemi och molekylär genetik till utvecklingsteori. Syftet med symposiet är att från olika perspektiv visa på hur brett ämnesområdet är, och uppmuntra till ämnesövergripande diskussioner om de svåra och viktiga frågor som utvecklingen av livsprocesserna under evolutionen handlar om. Föreläsarna är bland de mest välrenommerade forskarna inom respektive område, bland annat Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013.

Föredragshållare:
Chair: Charles Kurland, The Royal Swedish Academy of Sciences
Jane Clarke, University of Cambridge, UK
Lucy J. Colwell, University of Cambridge, UK
Alan Fersht, University of Cambridge, UK
Toni Gabaldón, Centre de Regulació Genòmica (CRG), Barcelona, Spain
Julian Gough,
University of Bristol, UK
Astrid Gräslund, Stockholm University, Sweden
Ajith Harish, Uppsala University, Sweden
Jeffrey Kelly, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA
Michael Levitt, Stanford University School of Medicine, CA, USA
Alexey Murzin, University of Cambridge, UK
Mikael Oliveberg,
Stockholm University, Sweden
Christine Orengo, University College London, UK
Antonis Rokas, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
Douglas L. Theobald, Brandeis University, Waltham, MA, USA
Janet Thornton, EMBL Outstation Hinzton, European Bioinformatic Institute, Cambridge, UK
Peter Wolynes, Rice University, Houston, TX, USA
Gunnar von Heijne, Stockholm University, Sweden

Datum: 2–3 juni 2014
Tid: 09.00–17.00
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien
Adress: Lilla Frescativägen 4A
Kostnad: Symposiet hålls på engelska och är öppet för allmänheten. Registrering krävs: http://kva.se/kalendarium

Symposieserien finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Media anmäler sig till: Perina Stjernlöf, pressansvarig, perina.stjernlof@kva.se, tel. 070-673 96 50.I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.