Novacast AB

Kungörelse

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:44 CET

Styrelsen för NovaCast AB har med bemyndigande av bolagsstämma den 2003-04-29 beslutat att öka bolagets aktiekapital med högst 5 239 300 kronor fördelat på 312 392 nyemitterade aktier av serie A och 1 592 808 nyemitterade aktier av serie B till ett nominellt värde av 2.50.
Aktieägarna i NovaCast erbjuds att för tre (3) aktier av serie A teckna två (2) nya aktier av serie A samt att för tre (3) aktier av serie B teckna två (2) nya aktier av serie B till en kurs av 2,75 kronor per aktie.


Fulltecknas nyemissionen tillförs NovaCast AB 5 239 300 SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer efter nyemissionen att uppgå till högst 11 907 500 kronor fördelat på 4 763 000 aktier (780 980 A-aktier om 10 röster och 3 982 020 B-aktier om 1 röst), envar på nominellt 2,50 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar 66,66 procent av kapitalet och 66,66 procent av rösterna i bolaget.

Styrelsens fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor i Ronneby.

Styrelsen i NovaCast AB (publ.)

Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.