Digital Vision AB

KUNGÖRELSE

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:54 CET

Styrelsen för Digital Vision AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende Bolagets företrädesemission av konvertibla skuldebrev, beslutad av styrelsen den 4 oktober 2005 och godkänd av extra bolagsstämma den 24 oktober 2005.

Teckningstid är 2-16 november 2005. Prospektet har registrerats hos Finansinspektionen och kommer från och med den 31 oktober 2005 att finnas tillgängligt hos Bolaget på adress Solna Strandväg 98, 171 54 Stockholm och på Bolagets hemsida www.digitalvision.se. Prospektet kan även beställas från Bolaget per telefon 08-546 182 15 eller via e-mail asa.brandt@digitalvision.se. Prospektet tillhandahålls även via Erik Penser Fondkommission AB på www.penser.se och kan beställas på telefon 08-463 80 00.