Karlskoga kommun

Kungörelse: Ansökan om bygglov för radiomast

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:14 CET

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för uppställning av en 72 m hög radiomast och två stycken teknikbodar för Telia Sonera Mobile Networks AB på fastigheten Västra Kedjeåsen 1:32.

Mastens föreslagna läge är ca 600 m öster/nordost om bostäderna vid Äsphöjden/Skogalund.

Ytterligare upplysningar om ärendet kan fås hos miljö-och byggnadsförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga.

Eventuella synpunkter i ärendet ska ha inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 1 december 2006.

Miljö- och byggnadsnämnden