Favonius AB

Kungörelse av ansökan för Kattegatt Offshore

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 07:47 CEST

I dagarna annonseras kungörelsen av ansökan för projekt Kattegatt Offshore i Göteborgsposten, Hallandsposten och Hallands Nyheter. Annonseringen betyder att bolagets ansökan om tillstånd nu anses komplett och därför blivit kungjord av Mark- och miljödomstolen. Det innebär också att samtliga intressenter nu ges ytterligare möjlighet, utöver samrådsperioden i 2011, att lämna synpunkter på ansökan till Mark- och miljödomstolen senast den 30 augusti 2013 (så kallad yttrandetid).

- Som tidigare kommunicerats har vi i vår ansökan lagt mycket resurser på att utreda och beskriva tänkbara konsekvenser för människor och miljö, säger Jan-Åke Jacobson på Favonius. Med de försiktighetsmått och skyddsåtgärder vi föreslår menar vi att verksamheten ska kunna tillåtas - vår övertygelse är att den kommer att fungera bra i samspel med andra intressen på den valda platsen.

För frågor kring ansökningsprocessen, de kompletteringar som gjorts liksom ansökan som nu är kungjord, kontakta oss gärna:

E-mail: jan-ake.jacobson@favonius.se
Tel: 070-640 57 59
Information finns på: www.favonius.se

E-mail: jan-ake.jacobson@favonius.se
Tel: 070-640 57 59
Information finns på: www.favonius.se