Genovis

KUNGÖRELSE AV PROSPEKT

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 16:53 CET

Styrelsen för Genovis AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Prospektet finns, från och med idag, tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.

Genovis AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Sarah Fredriksson
VD Genovis AB, Tel: 046-286 22 35, 0733-549444
e-mail: Sarah.Fredriksson@genovis.com, www.genovis.com


Kort information om Genovis:

Genovis utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för medicinsk cellforskning. Företagets patenterade NIMT(tm) teknologi (NanoInducedMagneticTransfer)är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att skapa nya effektiva läkemedel.