Eskilstuna kommun

Kungsgatan byggs om för ett attraktivare och tryggare Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 10:30 CEST

Eskilstuna utvecklas och arbetet för en mer attraktiv stad fortsätter. Samtidigt som det nya Fristadstorget fylls med liv och rörelse pågår planeringen för Kungsgatan som är Eskilstunas nästa ombyggnadsprojekt. Den 10 juni 2015 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja projekteringen utifrån det gestaltningsprogram som tagits fram. Programmet är ett resultat av en unik samverkan mellan kommunen och en styrgrupp från näringslivet.

- Det är mycket glädjande för Eskilstuna att vi nu kommit överens med fastighetsägare längs med Kungsgatan och att vi tillsammans kan ta nästa steg i upprustningen av innerstaden, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Enligt tankarna i gestaltningsprogrammet kommer Kungsgatan att bli mer öppen med ett huvudgångstråk mitt i gatan. Möblering och flyttbaka krukor med träd och blommor placeras på sidorna om stråket som på så vis ramas in. Den nya utformningen ger utrymme för en flexibilitet och förändring av möblering och användning över tid för att möta framtidens behov och önskemål.

Entréerna förstärks med torgbildningar och sittplatser i soliga lägen. Det blir en bättre koppling till Drottninggatan och Gamla Staden, men även platserna i korsningarna med Kriebsensgatan och Careliigatan förstärks som mötesplatser. Dessa utformas som mindre torg som bjuder in att stanna till och njuta av stadslivet.

Utrymme skapas för uteserveringar, både längs gatans fasader och vid de små torgbildningarna. Ny ljussättning förhöjer trygghetskänslan och attraktiviteten på Kungsgatan under dygnets mörka timmar.

- Tanken är att gestaltningen av Kungsgatan ska knyta an till Fristadstorget och skapa en helhetskänsla av centrum, säger Anna Edvinsson, landskapsarkitekt på Eskilstuna kommun som också ligger bakom utformningen av Fristadsstorget.

- Stora vinnarna är Eskilstunaborna. Samarbetet har gått strålande. Stort tack till kommunen och till fastighetsägarna som tar stort ansvar, säger Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna Mittnord.

Kontaktpersoner

  • Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 070-086 65 03
  • Anna Edvinsson, landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen, 070-843 25 17
  • Anders Enesved, avdelningschef Projekt- och GIS-avdelningen, 073-950 42 85
  • Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef Fastighetsägarna Mittnord,
    070-654 03 22
  • Peter Johnson förvaltare Kungsleden, 016-551 24 43
  • Anna Wilhelmsson, kommunikationsstrateg stadsbyggnadsförvaltningen,
    073-950 62 60

Bakgrund

Under 2011 genomförde stadsbyggnadsförvaltningen en medborgardialog och samlade in eskilstunabornas synpunkter på vad de ville uppleva och göra på Fristadstorget och Kungsgatan (Sammanställning av synpunkter för Fristadstorget och Kungsgatan). En projektgrupp arbetade utifrån det fram ett första program där riktlinjerna för ett gestaltningsprogram framgick (Program för Fristadstorget och Kungsgatan). Under våren 2012 togs gestaltningsprogrammet för Fristadstorget fram och där nämns intentionerna med Kungsgatan översiktligt i ett separat avsnitt. Fristadstorget invigdes oktober 2014 och därefter påbörjades ett fördjupat gestaltningsarbete för Kungsgatan som presenterades för stadsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Ombyggnaden av Fristadstorget var en viktig pusselbit för att stärka och utveckla stadskärnan. Kopplingen till Kungsgatan är stark då gatans stråk går igenom torget. Kungsgatan är sliten, precis som Fristadstorget var, och en upprustning behövs. Den tekniska funktionen brister då markvärmen delvis är ur funktion. Kungsgatan rustades senast i slutet på 1980-talet.

För att klara investeringen som behövs på Kungsgatan har kommunen önskat medfinansiering från de privata aktörerna i centrum. God samverkan och en gemensam vilja att satsa på innerstaden har nu resulterat i överenskommelser som gör att satsningen på Kungsgatan kan påbörjas. Byggnationen beräknas starta våren 2016 och första etappen mellan Kyrkogatan och Fristadstorget kan då vara klar till början av december senare i år. Tanken är sedan att fortsätta etappvis fram till Tullgatan och att hela Kungsgatan kan vara ombyggd till sommaren 2019. Total kostnad 46 mkr. 

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.