Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden bygger äldreboende

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:44 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) kommer i samarbete med Halmstad
kommun uppföra ett äldreboende om ca 3000 kvm.

Äldreboendet kommer uppföras under 2004 / 2005 med beräknad
färdigställande till april 2005 och förhyras av Halmstad kommun efter
färdigställandet med en kontraktstid om 20 år. Hyran kommer att regleras
efter fastställd produktionskostnad. Produktionskostnaden beräknas uppgå
till ca 50 Mkr. Avkastningen är i nivå med Kungsledens övriga
äldreboende.

- Det kommer bli spännande att i samarbete med Halmstad kommun
utveckla och uppföra ett modernt äldreboende. Detta är ytterligare ett
steg i vår satsning på äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD
Jens Engwall i en kommentar.
-
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på
O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.