Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden förvärvar 7 publika fastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:08 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 7 fastigheter inom Publika
Fastigheter i 4 separata affärer för 116 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå
till 7,5 %. Fastigheterna är belägna i Västra Götaland samt Stockholm.
Fastigheten i Stockholm utgör 54 % av värdet. Total uthyrningsbar yta uppgår
till 10.200 kvm med ett samlat hyresvärde om 11 Mkr. Av hyresintäkterna kommer
73 % från den offentliga sektorn och den genomsnittliga hyrestiden uppgår till
ca 7 år.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07,
mobil 070-690 65 75
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 05-503 052 04, mobil 070-378 20 24

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.