Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden förvärvar handelsområde i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 12:01 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar ett externt
handelsområde norr om Skellefteå med planerad öppning november 2005 och
en total investeringskostnad beräknad till 187 Mkr. Säljare är IBI
Sverige AB, ett dotterbolag till danska IBI. Bolaget bedriver främst
projektutveckling av detaljhandelsfastigheter i Norden.

Det uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet att uppgå till ca 16
700 kvm och bland hyresgästerna finns ICA Maxi, Willys, Apoteket och
Systembolaget.

Avtalstiden är i de flesta fall 10 år. Planerad byggstart är september
2004 med färdigställande i november 2005. Direktavkastningen beräknas
till 8,5 %.

"IBI har genomfört flera lyckade projekt i Sverige och vi hoppas att
samarbetet i detta projekt kan leda till ytterligare affärer" säger
Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 12,2 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 109 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14
april 1999.