Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden förvärvar tre industri- och lagerfastigheter

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 11:29 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar i tre separata affärer industri- och lagerfastigheter i Gävle, Motala och Österåker för sammanlagt 144 Mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 28 000 kvm medan det
totala hyresvärdet uppgår till knappt 14 Mkr. De största hyresgästerna är
TermoRegulator och ByggMax. Direktavkastningen beräknas till i snitt 7,5 procent
för de tre fastigheterna.

Tillträde för samtliga fastigheter sker under hösten.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2007 av 606 fastigheter med ett bokfört
värde om 25,4 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 128 kommuner men var
koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad
på Nordiska Börsen sedan 1999.