Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden går ej vidare med fastighetsförsäljning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:45 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har avbrutit diskussioner kring den
försäljning av ett bestånd kommersiella fastigheter uppgående till cirka 2
miljarder kronor, som aviserades i ett pressmeddelande den 29 november 2006.

Fastighetsförsäljningen avbröts sedan parternas villkor för affären inte
uppfyllts.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se


Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.