Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden har frånträtt 172 fastigheter till Keops A/S

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 11:04 CET

Kungsleden har den 1 november frånträtt de 172 fastigheterna som Keops A/S
förvärvat i enlighet med tidigare försäljningsavtal. Fastighetsvärdet uppgår
till 6,3 Mdr, vilket var 1 170 Mkr över bokfört värde vid överenskommelsen och 1
470 Mkr över anskaffningsvärdet. Slutligt handelnetto kommer redovisas under
fjärde kvartalet och förväntas efter beaktade värdeförändringar till och med
tredje kvartalet uppgå till ca 550 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod vid halvårsskiftet av 650 fastigheter med ett
bokfört värde om 23,7 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.