Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden inbjuder till frågestund om bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 13:35 CET

Pressmeddelande 2010-02-15

Kungsleden AB (publ) presenterar företagets bokslutskommuniké för 2009 kl 09.00 den 19 februari 2010 på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen kommer att hållas på svenska. Anmälan sker på www.financialhearings.com.

I samband med detta inbjuds analytiker och press till ett telefonmöte på engelska med VD Thomas Erséus och CFO Johan Risberg. Telefonmötet börjar kl 10.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskommunikén. Ingen föranmälan krävs. För att delta på telefonmötet från Sverige ring: +46 (0) 8 5052 0114. Internationella deltagare kan ansluta sig till mötet genom lokalsamtal på: +44 (0) 20 7162 0177.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/2 2010 kl. 13.00.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2009 av 580 fastigheter med ett bokfört värde om 21,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.