Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper 17 lagerfastigheter

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 12:09 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat 17 lagerfastigheter för 250 Mkr inklusive transaktionskostnader till en direktavkastning om 10,5%. Säljaren är det brittiska fastighetsbolaget Ashtenne Holdings PLC som är noterat på Londonbörsen. Tillträde sker den 1 september.

Av fastighetsvärdet är 80% beläget i större tillväxtorter. Merparten av fastigheterna är koncentrerade till syd- och mellan Sverige.

Samtliga fastigheter förhyrs av SELGA på långa kontrakt med en hyresintäkt om 27,7 Mkr per år. Den totala area uppgår till 51.373 kvm fördelade på lager och kontor.

"Fastighetsportföljen passar väl in i Kungsledens bestånd med högavkastande och likvida fastigheter samt med en långsiktig och stabil hyresgäst" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.