Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper 4 fastigheter

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:17 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar tre fastigheter i Kungsbacka
och en fastighet i Västerås för 90,3 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,5
%. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på ca 12 000 kvm med ett
hyresvärde om 9 Mkr.

Tillträde för fastigheterna i Kungsbacka är beräknat till den 28 mars 2007.
Fastigheten i Västerås tillträdes den 4 januari 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.