Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper 4 fastigheter i Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:03 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två fastigheter i Västerås för
232,5 Mkr. I köpeskillingen ingår att säljaren färdigställer två stycken
pågående projekt om totalt 68 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,8 %.
Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på ca 41 800 kvm med ett hyresvärde
om 23 Mkr.

Fastigheterna tillträdes den 9 februari 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.