Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 09:21 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 45 fastigheter i Malmö
och Helsingborg för totalt 2,2 miljarder kronor från Drott.
Fastighetsvärdet fördelar sig med 1,6 miljarder i Malmö och 0,6
miljarder i Helsingborg. Fastighetsportföljen omfattar 201 tkvm varav
193 tkvm är kommersiellt. Driftöverskottet uppgår till 175 Mkr med
dagens vakansgrad om cirka 7 procent. Fastigheterna tillträds den 30
december 2003, då full betalning erläggs med undantag för 350 Mkr, som
erläggs successivt under 2004.

- Förvärvet passar väl in i vår affärsidé med hög och stabil avkastning
och hög likviditet. Ett annat sätt att uttrycka det är att fastigheterna
är intressanta både att äga och förvalta eller för att generera nya
affärer. Över ¾ av portföljen ligger i mycket centrala lägen i Malmö och
Helsingborg och sammantaget ger affären isolerat ett resultattillskott
före skatt om cirka 70 Mkr på årsbasis, säger Jens Engwall, Kungsledens
VD i en kommentar

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, VVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se


Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på
O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.