Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 11:40 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 7 fastigheter i
Storstockholm för 200 Mkr. Fastigheterna innehåller drygt 36 000 kvm
uthyrningsbar yta, främst butik och lager, med ett hyresvärde om drygt
26 Mkr. Direktavkastningen baserat på köpeskillingen beräknas till
8,5 %.

Fastigheterna tillträds den 15 oktober.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 381 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 12,1 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 100 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14
april 1999.