Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 17:03 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 11 fastigheter från
ONOFF för 275 Mkr motsvarande en direktavkastning om 7,0 %.
Fastigheterna innehåller 27 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde
om 25 Mkr.

I samband med förvärvet tecknar ONOFF hyresavtal på 29 % av ytan med en
genomsnittlig hyrestid på 10 år.

"Vi gläds åt att kunna genomföra ännu en affär med en aktör med en stark
position på detaljhandels-marknaden vilken väl passar in med övriga
investeringar vi genomfört under året" säger Kungsledens VD Jens Engwall
i en kommentar till affären.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Fastighetsportföljen består av 560 fastigheter med ett
bokfört värde om 19,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138
kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan
den 14 april 1999