Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 13:26 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Dockan 9 i Växjö för 124 Mkr, motsvarande en direktavkastning om 8,0 procent. Fastigheten innehåller 14 600 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor och skola med ett hyresvärde om 15,8 Mkr. Tillträde sker den 1 december 2005.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 560 fastigheter med ett bokfört värde om 19,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen
sedan den 14 april 1999.