Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper 8 fastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 11:00 CET

2006-11-03

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar åtta fastigheter för 207,5 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,2 %. Fastigheterna är belägna i Göteborg, Kungälv och Uddevalla och har en total uthyrningsbar yta på ca 31 000 kvm med ett hyresvärde om 22 Mkr.

Tillträde är beräknat att ske den 1 december 2006.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.