Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper äldreboende

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 08:58 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Diademet 3 i Norrköping.

Fastigheten förhyrs av Norrköping kommun och innehåller 66 lägenheter avsedda för äldreboende. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas av A&O Ansvar och Omsorg AB. Fastigheten är på 3 600 kvm och genererar en hyresintäkt om 3,7 Mkr per år.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 34,3 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

- Våra fastigheter avsedda för äldreboenden fortsätter att utvecklas bra. Vi ser ytterligare förvärvsmöjligheter framför oss från såväl privata som kommunala aktörer. Det är intressant att även ett antal kommuner överväger att avyttra en del ägda äldreboenden , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.