Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper äldreboende

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:55 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Nacka Mensättra 26:1.

Fastigheten innehåller 36 lägenheter avsedda för äldreboende och förhyrs av Care Partner AB. Hyreskontraktet löper till 2005-11-30. Fastigheten är på 2 047 kvm och genererar en hyresintäkt om 3,6 Mkr per år inklusive räntebidrag. Fastigheten förväntas ge en direktavkastning om 8,0 %.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 37,1 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

- Ett modernt äldreboende som passar väl in i vår portfölj med äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.