Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper fastighet i Malmö för 82,5 Mkr

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:45 CET


Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en fastighet i Malmö för cirka
82,5 Mkr till en beräknad direktavkastning om cirka 6,7 %. Fastigheten har en
uthyrningsbar yta om cirka 8 800 kvm varav cirka 62 % avser hotell, 16 % kontor,
22 % övrigt medan omkring 7 % av ytorna är vakanta.

Fastigheten har ett hyresvärde om drygt 8 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på
hyreskontrakten uppgår till cirka tre år. Största hyresgästen är Fosieby Hotell
AB.


Tillträde sker den 1 mars.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.