Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper fastigheter i Uppsala och Hörby

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 09:00 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar vårdfastigheten Uppsala Gränby
12:6 från PEAB för 57 Mkr inklusive transaktionskostnader till en beräknad
direktavkastning om 7 %. Fastigheten är under färdigställande efter till- och
ombyggnad och total uthyrningsbar yta kommer att uppgå till 2 732 kvm med ett
hyresvärde om ca 4,9 Mkr. Största hyresgäst är Landstinget i Uppsala län med en
hyreskontraktstid på 10 år.

Tillträde är beräknat att ske den 1 september 2006.

Kungsleden har även förvärvat äldreboendefastigheten Hörby Röinge 3:4 för 15,5
Mkr inklusive transaktionskostnader av den privata vårdoperatören KOSMO AB till
en bedömd direktavkastning om 10 %. Total uthyrningsbar area uppgår till 1 950
kvm och fastigheten har ett hyresvärde om knappt 2,2 Mkr.