Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden köper för 1,7 Mdr

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:00 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 24 fastigheter samt sex
tomträtter för 1,7 Mdr. Direktavkastningen beräknas till 6,3 %. Fastigheterna är
belägna i mellersta och södra Sverige och har en total uthyrningsbar yta på ca
190 000 kvm med ett hyresvärde om ca 172 Mkr. Portföljen innehåller 51 %,
kommersiella fastigheter, 21 % ICA-butiker samt 28 % bostäder.

Tillträde är beräknat att ske den 1 december 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett
bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden
noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.