Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden rapporttillfällen 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:17 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar under 2005 ekonomisk
information avseende räkenskapsåren 2004 och 2005 vid följande
tidpunkter;

· Bokslutskommuniké för år 2004 16 februari 2005
· Årsredovisning för år 2004 16 mars 2005
· Bolagsstämma för verksamhetsåret 2004 7 april 2005
· Delårsrapport januari - mars 2005 19 april 2005
· Delårsrapport januari - juni 2005 16 augusti 2005
· Delårsrapport januari - september 2005 20 oktober 2005


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 381 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 12,1 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 100 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14
april 1999.