Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:10 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Sundsvall Olympen 3.

Fastigheten som innehåller drygt 3.000 kvm kontor har sålts för 28 Mkr med en reavinst på 1 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på

O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.