Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 11:17 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Uppsala Fjärdingen 28:4 för 90,5 Mkr, vilket ger en reaförlust om 7 Mkr som kommer att belasta det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14
april 1999.