Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:20 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt tre fastigheter i Uddevalla och två i Trollhättan.

Försäljningspriset uppgår till 83 Mkr innebärande en reavinst om cirka 20 Mkr. Försäljningen redovisas i det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.

Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.