Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer.

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:28 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Jönköping
Vågskålen 3.
Fastigheten som är på drygt 16 000 kvm har sålts för 80 Mkr med en vinst
på 20 Mkr.

Köpare är Fastighets AB Corallen.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at
www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på
O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.