Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 12:02 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har under november sålt 5
fastigheter i Haninge, Kumla, Örebro, Lidingö och Landskrona.
Försäljningspriset uppgår till 135 Mkr med en vinst på drygt 10 Mkr.
Fastigheterna har sålts till en beräknad direktavkastning om 7,4 % på
försäljningspriset.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen
sedan den 14 april 1999.