Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 11:09 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Malmö Gustav Adolf 12 för 55 Mkr, vilket ger en reavinst om 5 Mkr. Fastigheten innehåller drygt 3 100 kvm kontor.

Direktavkastningen beräknat på köpeskillingen uppgår till ca 4,5 %.


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 109 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.