Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 13:25 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 3 fastigheter i Skövde för
95 Mkr med en reavinst om 8 Mkr.
Fastigheterna som innehåller knappt 14 000 kvm uthyrningsbar yta, främst
kontor, säljs till en
direktavkastning om 8,3 % baserat på försäljningspriset.

Köpare är Venturum Fastigheter och familjen Källsson.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 363 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 12 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt
94 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden
noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.