Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:53 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 6 fastigheter för totalt 88,7 mkr.
Fastigheterna, som ligger i Uddevalla, Mariestad och Sävsjö innehåller 44 000 kvm uthyrningsbar yta. Ca 50 % av ytan är idag vakant. Köpare är lokala fastighetsägare på respektive ort.

Försäljningspriset är 22,5 mkr högre än det bokförda värdet och 18,4 mkr högre än anskaffningspriset. Det senare ingår i det utdelningsgrundande resultatet för 2006.


För ytterligare information, kontakta:
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999