Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer fastigheter för 1 700 Mkr i Karlstad, Gävle, Västerås och Norrland

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:11 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 97 fastigheter i Karlstad, Västerås, Köping, Kumla, Gävle, Piteå, Skellefteå och Sundsvall. Köpare är Klövern och Diös. Försäljningspriset är 1 700 Mkr vilket är ca 300 Mkr över anskaffningsvärdet. Beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007 och redovisas under kvartal 3. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 340 000 kvm innehållande till största delen kontor och industri/lager. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om drygt 222 Mkr.

Tillträde sker den 3 september 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 mars 2007 av 598 fastigheter med ett bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 128 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nordiska Börsen sedan den 14 april 1999.