Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer Knutpunkten i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:36 CET

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer Terminalen 1 i Helsingborg för 475 Mkr. Kungsleden har sålt fastigheten Terminalen 1 i Helsingborg, även känd som Knutpunkten. Försäljningspriset uppgår till 475 mkr och försäljningen sker till en bedömd direktavkastning om knappt 6,5 %. Köpare är Keops A/S.

Försäljningspriset är 45 Mkr högre än det bokförda värdet och 89 Mkr högre än anskaffningspriset. Det senare ingår i det utdelningsgrundande resultatet för 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999