Kungsleden Fastighets AB

Kungsleden säljer och köper

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 16:08 CEST

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Malmö Kajan
37. Försäljningspriset uppgår till 50 Mkr och köpare är Variant
Fastighets AB.

Samtidigt har Kungsleden sålt fastigheten Falun Yttre Åsen 12 och Västra
Falun 1. Försäljningspriset uppgår till 102 Mkr och köpare är Solrosen
Invest AB.

Totalt ger ovanstående försäljningar en reaförlust om 4 Mkr.

Kungsleden har vidare förvärvat ett bolag med betydande skattemässiga
förluster. Förvärvet beräknas öka koncernens eget kapital med 130 Mkr
eller 6,90 kronor per aktie. Efter förvärvet beräknas Kungsledens
förlustavdrag per 2003-09-30 uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at
www.kungsleden.se[REMOVED GRAPHICS]

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på
O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.