Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:16 CET

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Samtidigt påpekas att det på sidan 71 under utdelning angetts fel dagar som förslag till avstämningsdag och beräknad dag för utsändande av utdelning. De rätta dagarna skall vara den 11 april respektive den 18 april.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999