Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens nomineringskommitté utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:15 CEST

Bolagsstämman år 2004 beslöt att styrelsens ordförande för etablerande av en nomineringskommitté årligen under september månad skall kontakta de större aktieägarna.

Efter samråd mellan ägarna har nomineringskommittén utsetts. Sammankallande är styrelsens ordförande Bengt Kjell och representanter för ägarna är KG Lindvall som representant för Robur, Gunnar Balsvik som representant för Kåpan Pensioner samt Olle Florén.För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, Styrelseordförande, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 560 fastigheter med ett bokfört värde om 19,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.