Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:13 CEST

· 7 506 957 aktier, motsvarande 99,0 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter

· Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter
övertecknades nyemissionen med 38 procent

· Emissionslikviden uppgår till 1 001 Mkr före emissionskostnader

Sammanräkningen i Kungsledens nyemission visar att 7 506 957 aktier,
motsvarande 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av
teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 38 procent.
Emissionslikviden uppgår till 1 001 Mkr före emissionskostnader.

De 76 491 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 1,0 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i
enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem
som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Kungsleden med 7 583 448 aktier
och aktiekapitalet med 9 479 310 kr. Efter nyemissionen uppgår det
totala antalet aktier i Kungsleden till 45 500 688 aktier och
aktiekapitalet till 56 875 860 kr. Sista dag för handel med BTA beräknas
bli den 7 november 2005. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål
för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med torsdagen den 17
november 2005.

"Det är roligt att emissionen blev övertecknad och ännu roligare att vi
redan satt det nya kapitalet i arbete genom det större förvärv som vi
genomförde den 10 oktober. Framöver ser vi fortsatta möjligheter till
goda affärer - både i form av försäljningar i det nya och i befintligt
bestånd samt fortsatta köp, gärna av fastigheter med hyresgäster inom
vård, skola och omsorg" säger Jens Engwall, VD för Kungsleden.

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Kungsleden AB i samband
med företrädesrättsemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal
rådgivare.

Stockholm den 26 oktober 2005

Kungsleden AB (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj bestod den 30 juni 2005 av
562 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 18,9 miljarder kronor.
Beståndet fanns i totalt 138 kommuner men koncentrerat till Götaland och
Svealand. Kungsleden-aktien noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen
sedan den 14 april 1999.