Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens tredje kvartal: Driftsöverskott 235 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 12:19 CEST

· Resultat efter skatt uppgick till 263 (262) Mkr, motsvarande
13,90 (13,80) kr per aktie.
· Omsättning och driftsöverskott ökade med 7 (26) respektive 4 (30) procent

till 1 033 (967) Mkr respektive 647 (623) Mkr.
· Under delårsperioden har 37 (51) fastigheter avyttrats för 458
(490) Mkr med ett resultat på 57 (61) Mkr och 25 (9) fastigheter
förvärvats för 893 (345) Mkr.
· Prognos om ett resultat om minst 450 Mkr före skatt kvarstår.

- I en fortsatt besvärlig hyresmarknad med höga driftskostnader
har vi förbättrat driftsöverskottet ytterligare. Genom att vi i första
hand vuxit inom fastigheter för äldreboende och samtidigt prioriterat
försäljningar av kommersiella fastigheter har vi även förbättrat den
riskjusterade avkastningen i vårt bestånd, säger Jens Engwall, VD
Kungsleden.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English
at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och
genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil
avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med
ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i
totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand.
Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april
1999.