Kungsleden Fastighets AB

Kungsledens tredje kvartal: Portföljanpassningar

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:26 CEST

• Resultat före skatt uppgick till 420 (354) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 363 (263) Mkr, motsvarande 19,20 (13,90) kr per aktie.
• Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 8 (7) respektive 9 (4) procent till 1 112 (1 033) Mkr respektive 708 (647) Mkr.
• Under delårsperioden har 83 fastigheter avyttrats för 1 767 Mkr med ett resultat på 82 Mkr och 23 fastigheter förvärvats för 1 345 Mkr.
• Prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr kvarstår.

”Som en följd av ett bättre driftsöverskott och en fortsatt framgångsrik fastighetshandel kan vi rapportera en resultatökning efter skatt om 38 procent för årets första nio månader. Samtidigt har de 18 fastighetsförsäljningar som vi gjort under tredje kvartalet förbättrat den riskjusterade avkastningen i portföljen”, säger Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 363 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 94 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.