Hjälpmedelsinstitutet

Kunna bo kvar hemma längre, klara sig själv och ha anhöriga som kan känna sig trygga

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 09:17 CEST

ID-dagarna, 13-15 oktober, Factory Nacka Strand

Hjälpmedelsinstitutet arbetar på olika sätt för att underlätta och skapa möjligheter för personer med demens, kognitiva problem och andra funktionshinder, att klara sig själva och kunna bo kvar längre i sina hem.

I vår monter på årets ID-dagar, den 13-15 oktober, har vi byggt upp en minilägenhet där vi visar nya hjälpmedel som är avsedda för dessa personer.
Här är några exempel:

* En streckkodsläsare, med inlästa meningar som kan användas som ”kom ihåg” när man t.ex. vill titta i ett fotoalbum.
* En vattenfåtölj, som kan vara avlastande för personer med funktionshinder som sitter mycket.
* För någon som lever med en person som har demens kan ett anhörigstöd vara en trygghet, eftersom anhörigstödet ”larmar” om personen med demens gör något oväntat.

Välkommen att besöka vår monter B2 torsdagen den 14 oktober, så berättar vi mer! Kan du inte komma den dagen är du välkommen någon av de andra dagarna.

På torsdagen finns även Post- och telestyrelsen, PTS, på plats för att presentera sina försöksprojekt med bredbandsteknik för personer med funktionshinder. Vill du delta under deras seminariedag eller har några frågor, kontakta peter.ekstedt@pts.se

I mån av plats är du välkommen att delta i våra seminarier, se www.hi.se/iddagarna.

Några exempel är:

* Chips i kroppen och smarta kläder
* Teknik och demens – försöksverksamhet, metodutveckling
och kompetensspridning
* Framtidsstaden – Den virtuella staden

På ID-dagarna finns också en utställning, där företag och organisationer visar de senaste produkterna, anpassningarna och programvarorna inom området informationsteknik och hjälpmedel.

Alla journalister har mot uppvisande av giltigt presskort fri entré till utställningen och till seminarierna. Har ni några frågor eller vill boka in någon speciell intervju kontakta pressansvariga: Barbro Richter, tfn 070-582 63 61 eller Barbro Ahlbom, tfn 070-621 29 19.

Ytterligare information finns att hämta på www.hi.se/iddagarna/press.shtm, där du också kan hämta bilder under eftermiddagen den 13:e.