Celanders förlag

Kunnigt och inkännande om Bangladesh

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 13:32 CET

Bangladesh har under de senaste årtiondena genomgått nästan osannolika förändringar. Detta är ett försök att skildra folket i Bangladesh på dess egna villkor. Författaren har lärt sig språket, bangla, och arbetat med bangladeshiska folkrörelser. Därigenom förmår han ge en rimligare och mera rättvisande beskrivning av landet än den gängse. Såväl den inhemska eliten som det utländska herrskapet visas underifrån.

Om Bo Kramsjös första bok Bangladesh: på upptäcktsfärd i verkligheten (Svalorna, 2000) skrev Jan Myrdal att ”den som bättre vill förstå Sydasien bör läsa den” och Lars Eklund menade i Sydasien att den är ”en utomordentlig bok för den som vill lära sig förstå landet bättre”.

Bo Kramsjö kom till Bangladesh som ung backpacker i början av 1972, alldeles efter den unga nationens födelse. Yran över självständigheten bedövades av flyktingströmmar och fattigdom. Landet skulle i massmedia länge förbli det mänskliga eländets hemvist på jorden, präglat av överbefolkning, naturkatastrofer, massfattigdom och svält. Sedan dess har han återkommit många gånger och under flera längre perioder arbetat för Svalorna och bangladeshiska Proshika. Detta är hans andra bok om Bangladesh.

Bokdata

Danskt band, 224 sidor
Omslag: www.bokochform.se
Bilder: Tuhin Islam
ISBN: 978-91-87393-07-5
Utgivningsdatum: 17.02.2014

Celanders är ett litet, oberoende förlag med bred utgivning. Vi arbetar för att ge spridning åt progressiv skön- och facklitteratur – intellektuellt utan att vara akademiskt, lättillgängligt men inte populistiskt. Vi vill bereda plats åt både den fördjupade analysen och den nyskapande litteraturen.

Celanders förlag | Vårvädersvägen 4B | 222 27  Lund | 046-373740 | info@celanders.se | www.celanders.se