Riksdagen

Kunskap och kompetens viktigast för inflytande i riksdagen

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 11:07 CET

Kunskap och kompetens, politisk erfarenhet och social förmåga. Detta är viktiga faktorer för att få inflytande i riksdagen. Om man är man eller kvinna spelar däremot inte lika stor roll. Detta kommer fram i intervjuer med drygt 30 riksdagsledamöter om jämställdheten i riksdagen.

- Riksdagen kan kanske inte anses vara helt jämställd, men den är på god väg att bli det och är i alla fall lika bra eller bättre än samhället i övrigt. Det är den vanligaste och sammanfattande uppfattningen hos de ledamöter som har intervjuats, säger Gunilla Upmark, kanslichef för arbetsmarknadsutskottet och den som sammanställt rapporten ”Jämställt? – Röster från riksdagen 2005”.

Många anser trots allt att männen har lättare att nå maktpositioner och att det finns synliga och osynliga strukturer som stödjer män. Kvinnor kan mötas av lägre tolerans och ha svårare att nå fram och synas. Riksdagen anses också vara präglad av manligt ledarskap och formell ärendehantering. ”Kvinnor måste vara bättre för att räknas som bra”, som en kvinnlig ledamot uttrycker det.

Förutom kunskap och kompetens lyfter många fram den formella positionen i utskott och partier som svar på frågan om vem som har makt i riksdagen. Det anses till exempel viktigt i vilket utskott man sitter. Många tycker också att antalet år som ledamot värderas högre än erfarenheter man fått tidigare i livet, vilket man är kritisk till. En ledamot uttrycker det så här: ”Även om du är 50 år och varit landstingsråd så blir du klappad på huvudet, för du vet ju ingenting om hur livet i riksdagen är.”

Både män och kvinnor tycker det kan vara svårt att förena riksdagsuppdraget med föräldraskap.

Intervjuerna visar också att många ledamöter har funderat kring frågan om jämställdhet i riksdagen och ser allvarligt på den. De flesta anser att riksdagen bör arbeta aktivt för jämställdhet.

Rapporten bygger på djupintervjuer med ett slumpmässigt urval ledamöter i Sveriges riksdag 2005. Syftet är att återge dessa 30 ledamöters synpunkter, tankar och erfarenheter om jämställdheten i riksdagen och om det arbete som bedrivs för att främja jämställdheten. Rapporten och ett seminarium i november 2005 med utskottens presidier är delar i det jämställdhetsprogram som riksdagsstyrelsen tidigare ställt sig bakom.

Dokument: Rapport ”Jämställt? – Röster från riksdagen 2005” (pdf, 428 kbyte)


För mer information kontakta Gunilla Upmark, tfn 08-786 42 61.