Mental Ergonomi, Anneli Godman

Kunskap om hjärna, stress och produktivitet intresserar!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 14:46 CEST

   Tre pilotgrupper kan inte ha fel! När jag sammanfattar den feed back som kommit efter tre pilotutbildningar i Neuroledarskap och Mental Ergonomi, inser jag att det finns ett stort  intresse och behov av att förstå hur vår hjärna fungerar under press, hur den sociala häxkitteln som en arbetsplats kan utgöra påverkar oss och hur det egentligen står till med vårt arbetsminne.
   Så här säger några deltagare:
   "Redan två dagar efter kursen, fick jag under ett svårt arbetsmöte kvittens på att neuroledarskap fungerar i praktiken. Genom att sortera i frågan med stöd av verktygen, kunde jag lotsa mötet och själv komma ut med energi intakt och känslor under kontroll... - det är mental ergonomi!" / Lina B, FMV
   "Utbildningen öppnade upp för aha-upplevelser både för egen och andras reaktioner. Samtidigt som den gav enkla lösningar för att bromsa onödig uttömning av  energi. Jag kan starkt rekommendera kursen Neuroledarskap och Mental Ergonomi med Anneli Ekström Godman." / Charlotta Andersson, Somhemma, din redovisningsbyrå
   "Neuroledarskap med Anneli är en resa in i hjärnan som tidigare bara var tillgänglig för vetenskapen
Anneli förklarar på ett lättförståligt  sätt som gör att man vill lära mer. Hon talar utifrån ett vetenskapligt grundfundament och med hjärta och entusiasm som gör att man känner trygghet och tillhörighet. För att leda andra måste man först leda sig själv. " /Laila Månsson, Blomsterinspiratören
   "Lagrade mycket nya kunskaper och fyllde på med positiv energi." /EwaB (från ett av Sveriges största IT-företag)
   Att förstå hur vår hjärna fungerar under press, hur vi skapar bra förutsättningar för analytiskt och kreativt arbete, hur det sociala spelet påverkar oss och andra och att öva upp sin förmåga att ha kontroll över de känslor som ofta tar överhanden när tidspressen och mängden arbete är stor, är av yttersta vikt i arbetslivet idag. Det är viktig kunskap för chefer som vill leda sig själv och andra till kloka prestationsnivåer.
   Det är också ett medarbetaransvar att förstå sina egna och andras gränser och reaktioner i olika sammanhang.
   Möjligheter till information och utbildning erbjuds på www.agodman.se
   Härnäst kommer vi att anordna workshops, frukostseminarium och företagsinterna seminarium.

För kontakt: Anneli Ekström Godman, anneli@agodman.se, 070-206 14 58

 

Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder.