Röda Korset Lokalt

Kunskap om hjärt- och lungräddning räddar liv

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2012 12:59 CEST

Hur reagerar du på en olycksplats? Med kunskap och träning kan vi alla rädda liv eller minska konsekvenserna.

Röda korset anordnar regelbundet kurser inom olika områden och 24:e och 31:e oktober är det i Vänersborgkretsen dags för en kurs i hjärt- och lungräddning med inriktning barn och brännskador.

Varje år drabbas cirka 10 000 människor i Sverige av hjärtstopp. Svenska Röda Korset utbildar årligen närmare 60 000 personer i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning. Hjärtstopp kan drabba alla och hur snabbt en behandling påbörjas är avgörande.

Av 10 000 drabbade påbörjas behandling på 5000. Röda korset arbetar aktivt för att sprida kunskapen, alla kan lära sig hjärt- och lungräddning.

Under de sex timmarna fördelat på två kvällar är syftet att ge deltagarna grundläggande kunskaper i:

- första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning samt

- förebygga och ge första hjälpen vid sår och brännskador.

Kursen som är kostnadsfri innehåller även: hur man organiserar och handlar på en olycksplats, är ett stöd vid psykiska reaktioner, åtgärder vid luftvägsstopp och hur man förebygger och ger vård vid sår och brännskador.

Media hälsas välkommen att delta, helt eller delvis.

Datum: 24 och 31 oktober

Tid: 18:00-21:15

Adress: Edsvägen 1 B, Hushållningssällskapet

För mer information:

Röda Korset Vänersborgskretsen

Marianne Barrljung

Telefon: 0708-404514

E-postadress: marianne.barrljung@gmail.com

Utbildare:Tiina Marberg

Telefon: 0730-464004

Röda korsets hemsida: www.redcross.se

Vänersborgskretsens hemsida: www.redcross.se/vanersborg/