My Human Rights

Kunskap om mänskliga rättigheter viktigare än någonsin

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:02 CEST

"Med tanke på utfallet i Europavalet är kunskap om mänskliga rättigheter viktigare än någonsin", säger Maud Edgren Schori ny ordförande för föreningen My Human Rights. Maud Edgren Schori, fil lic i socialt arbete, har en gedigen kunskap om mänskliga rättigheter. Hon har bland annat undervisat på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt Adelphi University, New York. Hon har dessutom haft flera FN uppdrag och varit ordförande för UN Women i Sverige.

- My Human Rights är en förening som med stort engagemang producerar material som ger möjligheter att sprida kunskap om och öka förståelsen för mänskliga rättigheter. Det är ett privilegium för mig att få ingå i ett team som arbetar med att utveckla My Human Rights och därigenom minska orättvisor och diskriminering såväl här hemma som på många håll i världen, säger Maud Edgren Schori om sin nya roll som ordförande i föreningen.


Sjökaptensdotter, tidiga utlandsresor, socionom, feminist, internationella uppdrag, MR och internationellt socialt arbete. Så kan en röd tråd genom mitt liv kort beskrivas. Genom min pappas yrke fick jag tidigt lära mig att lyfta blicken bortom horisonten. En nyfikenhet på omvärlden väcktes. Mitt yrkesval hängde ihop med att jag ville vara med och förbättra förutsättningar för människors livschanser. Jag såg orättvisa och diskriminering som utvecklingshinder, både på individ- och samhällsplan. FN-uppdrag i Västafrika gav mig värdefulla insikter bl.a. om kvinnors envisa kamp för inflytande och kvinnors och barns utsatthet i länder som genomgått konflikt. Att undervisa blivande socionomer om det internationella sociala arbetet, grundat på MR-konventioner, har varit en angelägen uppgift, berättar Maud. 


My Human Rights drivs av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen. Föreningens vision är att stärka och sprida kvinnors, mäns och barns rättigheter världen över. Nyligen har föreningen också inlett ett samarbete med Rädda Barnen kring Barnkonventionen. 


- Maud är extremt kompetent och har både den akademiska grunden men också en stor praktisk erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter. Dessutom har hon ett stort hjärta som brinner för frågor om just jämlikhet och jämställdhet. Vi är mycket glada och stolta över att hon åtagit sig ordförandeskapet i My Human Rights, säger Emma Wistrand, initiativtagare, och en av grundarna av föreningen.


För mer information: 
Emma Wistrand, My Human Rights, 0709-530512, emma@myhumanrights.se, www.myhumanrights.se
Maud Edgren Schori, +46-8-674 73 52, maud.edgren-schori@socarb.su.se


Om föreningen My Human Rights
My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnors, mäns och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) , FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt. Föreningen grundades 2011 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen. Läs mer på www.myhumanrights.se